Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Convocatòria 2018 Dret i Economia (2016-2017)

Imatge de complement Ampliar imatge
Convocatòria 2018 Dret i Economia (2016-2017)

CONVOCATÒRIA
L'Institut d'Estudis Món Juïc, amb la col·laboració de la Xarxa Lluís Vives i el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya convoca la novena edició del premi Cum Laude.

OBJECTIU

Premiar les obres de recerca d'alt nivell de l'àmbit del dret , l'empresa i l'economia escrites en català, difondre-les i demostrar que la nostra llengua, quan el contingut que revela és de qualitat, travessa fronteres i que les primícies, les troballes i els resultats de la recerca dels nostres investigadors s'han de fer públics en català, per tal d'assegurar-ne el prestigi.

MODALITATS I BENEFICIARIS

-Dret i Economia (biennal): tesis defensades durant l'any 2016 i 2017.

Els candidats han d'haver defensat les seves tesis doctorals en català, a qualsevol universitat de la Xarxa VIves i haver obtingut la qualificació de Cum Laude.

REQUISITS
S'haurà de presentar la tesi doctoral, una còpia de l'informe de la comissió que la va jutjar i un currículum de l'autor. Tota aquesta documentació s'enviarà abans del 30 de juny de 2018 a l'Institut d'Estudis Món Juïc i a la Xarxa Vives a través del formulari en línia www.vives.org/cumlaude/.

El 3 de juliol es publicarà la relació de propostes rebudes i s'obrirà un període per possibles reclamacions en la recepció dels treballs, fins al 9 de juliol (inclòs).


COMITÈ CIENTÍFIC I RESOLUCIÓ
El jurat del premi serà format per un comitè científic de tres professors universitaris que la Xarxa Lluís Vives escollirà anualment d'entre les universitats de la Xarxa.

Es notificarà personalment la resolució als guanyadors i es publicaran els seus noms al web de l'institut abans de les cerimònies d'entrega dels premis.

BASES
1. Es poden presentar al premi les tesis defensades l'any 2016 i 2017 en qualsevol de les universitats de la Xarxa Lluís Vives.
2. L'obra que es presenti al premi ha de pertànyer als àmbits del dret, l'empresa o l'economia i no haver estat publicada anteriorment.
3. Ha de ser redactada en català i haver obtingut la qualificació de Cum Laude.
4. Un cop s'hagi resolt la convocatòria, que serà inapel·lable, es notificarà la decisió del comitè científic al guanyadors, com també es publicarà la resolució al web de l'Institut d'Estudis Món Juïc (www.institutmonjuic.cat).
5. El treball premiat serà publicat per l'Institut d'Estudis Món Juïc per a la seva divulgació pública sense finalitat lucrativa i distribuït a les universitats i instituts de recerca nacionals i internacionals interessats en el tema que tracti la tesi guanyadora, sense perjudici dels drets d'autor. Aquest podrà tornar a publicar l'obra per una altra entitat a partir de l'any i caldrà fer constar que ha estat premiada per l'Institut, en conveni amb la Xarxa Lluís Vives i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
6. El guanyador del premi es compromet a preparar i adequar el seu treball per ser publicat seguint el model i les pautes que l'Institut Món Juïc ha establert per a la col·lecció Cum Laude,
7. La presentació al premi suposa l'acceptació íntegra de les bases.

PREMI
Es concedirà un premi en metàl·lic de 6.000 euros.
Es publicarà l'obra premiada, es farà una presentació d'impacte social i es distribuirà arreu del territori de la Xarxa Vives, a totes les universitats i instituts de recerca nacionals i internacionals interessats en el tema que tracti la tesi guanyadora.

DATES
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 30 de juny. La resolució del premi es farà es farà pública a la tardor del 2018.

 

Annex: Targetó   (pdf 304.52KB)
Enllaç:  Formulari en línia