Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Documents S.XVIII

1795
Referència recollida per Antoni Campillo sobre l'Església de Sant Jaume (dita també de la Trinitat)1 de Barcelona. Es fa menció de l'antic call menor dels jueus de Barcelona.

CAMPILLO MATEU, Spec. Tit. Ecc. Barchinonensis, vol. II, 1795, f. 352.

Romeus Cesconomines presbiter Barcelona residens oriundus Parròquia Santa Columba de Vineolis termini castri de Ciutillis. [...] acta Barcelona penes Guillermum Andrea Roig Barcelona die 16 junii 1401. Instituit unum perpetum presbiterum Seu Beneficiam in capella Santa Trinitatis tunc noviter constructa in olim Callo Judeorum vocato de Sanahuja civit [...] infra Parochiam Santa Maria de Pinu, ac in Altari majori illius volens quod obtentor ejusdem Celebraret Singulis diebus in [...] Altare, et dimmitens Juspatronatum Confraternitati, et confratribus [...] Capella et Herdi Mansi de las Canaomines [...] Barna de Vincolis quicumque foret, qui habent [...] Personas qualificatas, ut fisius est Videre ex Citato Justrumento, quod est in tomo 2 [...] Curia Vicariatum fol. 153 sunt varia nota Collationum antiquarum de hoc Beneficio in tomo 1 Jurium Patronatuum Curia fol 168.
[Nota:] Quod obtentor hujusmodi Beneficii est Patronus simul cum Possessore dicti Mansi Conomines Beneficii secundos Corpori chri [aquestes dues darreres paraules estan corregides amb tinta més fosca] in ecclesia de Pinu fundata ut supra est Videre pag 286 (el 8 i el 6 estan corregits amb tinta més fosca) vide Coll: Reg. 1614 fol. 43. 195, 1640 f. 61 1653 f 36.

1.Després del saqueig del call, substituint la vella sinagoga, es va fundar el 1394 una confraria de jueus conversos, sota l'advocació de la Santíssima Trinitat. A partir de 1525 va passar a formar part del Convent dels Trinitaris Calçats, desaparegut el 1835. Aleshores l'església va ser convertida en parròquia i posada sota l'advocació de sant Jaume, arran de la destrucció de la veïna església homònima.