Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Documents S.XX (1904-1929)

1916, setembre, 11
Petició i fe de bateig de Margit Weber de 22 anys i "religió mosaica", nascuda el 5 de setembre de 1893 a Zenta (Hongria).
Filla de Carl Weber, natural de Nagy Kikinda (Hongria) i de Szerena Deutsch (difunta), natural de Székesfehérvár (Hongria), ambdós de "religió mosaica".

BAUTISMO ADULTOS, caixa 1916-1917, núm. 30 (1916).

[Transcripció de la petició de bateig:]

Muy Ilustre Señor.

La infrascrita Margit Weber natural de Zenta (Hungria), hija de los consortes Don Carl Weber natural de Nagy Kikinda (Hungria) y de Dª Szerena Deutsch (difunta) natural de Székesfehérvár (Hungria), de 22 años de edad, perteneciente á la religion mosaica y deseando abrazar la religion catolica apostolica romana, habiendo sido instruida en la doctrina cristiana en el colegio de las Religiosas De Jesus Maria (Calle de Caspe) y examinada por el Rdo. Padre Joaquin Moragues S.J. humildemente suplica:

Que V.S.I. se digne conceder la autorización necesaria para que pueda efectuarse la ceremonia del santo bautismo.

Por cuyo favor queda de V.S.I.
attª y agradecida
[Firma: Margit weber]
Barcelona, el 1. de Septiembre de 1916

1. Batejada l'1 d'octubre de 1916 amb els noms de Margarita Caridad Ricarda Luisa. La partida es va inscriure a la "Rectoría E. N. V. de Betlem".
2. Els avis paterns són Eduardo Heller (difunt) i Cecilia Deutsch. Dels avis materns, no n'hi ha cap notícia.