Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Documents S.XX (1904-1929)

1911, octubre, 17
Petició i constància de bateig d'Enrique Tullio (nascut a Lemberg el 14 de gener de 1903), Luis Sixto (Lemberg, 10 de juny de 1904) i Camilo (Trieste, 24 de setembre de 1906) sol·licitada pel seu pare, Roberto Liebman Levi, comerciant.

BAUTISMO ADULTOS, caixa 1911-1913, núm. 21 (1911).

(...) interrogado sobre el contenido de la precedente instancia, Dijo, que se ratifica en la misma y que, aunque el no pertenezca a la Iglesia C. A. Romana desea que los hijos referidos en la misma, sean bautizados en la Religión católica romana y que después de ello sean instruidos en las enseñanzas de la misma y procurar en cuanto estará de su parte que siempre las practiquen [?]. Han sido exhibidas y después devueltas al interesado, las partidas de nacimiento de los hijos y la de matrimonio de sus padres, pertenecientes todas a la comunión israelitica (...).

1. La mare dels nens és Fortunada Cecilia Luzzato i tampoc no és catòlica. L'única menció a la seva condició de jueus és en relació amb les partides de naixement, vistes i retornades als pares.
2. Els bateigs es van dur a terme el 17 d'octubre de 1911 a la Catedral Basílica.