Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Sistema: Estudis i col·laboracions en xarxa

Estudis

Projectes de recerca enfocats a l'estudi d'un arxiu en concret. Els investigadors catalogaran i faran el regest de la documentació de l'arxiu objecte d'estudi. Es pretén catalogar la documentació dels arxius amb més volum de fons i sèries que encara no han estat estudiats ni emprats per a fornir la història del judaisme català.
El primer dels projectes que es va portar a terme va ser la Catalogació dels fons jueus de l'Arxiu Diocesà de Barcelona. És aquesta una part més del projecte paral?lela a les col·laboracions en xarxa. Aquests estudis se centraran en arxius que tinguin un volum alt de documentació, com els arxius diocesans o els arxius històrics de les grans ciutats. En aquest cas la recerca la dirigiran els investigadors que es designaren com a responsables de la xarxa de Calls i on hi participaran altres investigadors contractats i becaris.