Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Sistema: Estudis i col·laboracions en xarxa

Publicació dels resultats i utilitat

Es publicaran sistemàticament els resultats de la recerca obtinguts dels estudis concrets i de la col·laboració en xarxa. En aquest darrer cas, en primera instància s'aniran publicant en l'apartat d'aquest web "Documentació dels Calls" organitzat per ciutats i pobles. Un cop hi hagi un volum important de documentació d'una localitat es procedirà a publicar-la en un nou volum de la col·lecció Bet Guenazim on hi constin tots els noms dels qui hagin col·laborat en la recerca.
Els estudis concrets, després d'haver finalitzat el període de recerca estipulat en el projecte, s'editaran en la mateixa col·lecció en forma de regest i per altra part s'introduiran els resultats en el web en un apartat especial, amb un tractament individualitzat del l'arxiu, com és el cas de la "Catalogació dels fons jueus de l'Arxiu Diocesà de Barcelona" que podeu trobar al menú de l'esquerra.
Tot aquest material que en resulta d'aquesta recerca serà fonamental per configurar la història del judaisme català com també per les tasques arqueològiques de localització dels espais físics dels antics calls. L'estudi ha de partir d'un plantejament global. Les dades documentals, alhora de recuperar l'espai físic del call, han d'anar lligades a les dades arqueològiques i a un estudi meticulós.
El nostre desig és que la web de l'Institut Món Juïc sigui una eina de treball accessible a tots els estudiosos i interessats en l'àmbit del judaisme català i de la història de Catalunya.