Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Documents S.XI

Text hebreu Ampliar imatge
1061, octubre, 12
Intercanvi d'unes terres a Barcelona entre Bonhom, jueu, i Miró Guadall i la seva dona, Ermessenda.

Santa Anna. [Original perdut]
Pub. i Rep. MIRET; SCHWAB, 1915, pàg. 13-15, doc. II, sense classificar.

In nomine Domine ego Bonom hebreo. Comutator sum uobis Mironus Guadalli et uxori tue nomine Ermessindis. Manifestum ets enim quia comuto uobis peciolam terre in circuito Barchinone ad ipso genestar. Aduenit michi per mea comparacione et per omni modas uoces. Et affrontat prescripta terra de aquilionis in uia publica. De meridie in terra qui fuit Guandalgaudus, de occiduo et de circi de nos comutatores. Quantum iste affrontationes includuont sic comutamus nobis hoc predicta terra integriter cum ingressibus et exitibus et mes iure in uestrum trado dominium et potestatem a uestrum propium ut faciatis ex inde quod cumque uolueritis propter aliam uestram terram quod michi dedistis in mea comutacione unde scripturam habeo comutacionis. Quod si ego comutator aut aliquis homo sexus ultriusque hoc irumpere uolurimus aut uoluerit aut potuerit rumpere aliquis per directum caream ego Bonnom prefato ipsos mancusos decem quod insuper uobis dedim in ista comutacione et recuperem ego ista carta comutacionis cum prescripta terra et vos recuperetis uestra terula cum uestra carta quod michi fecistis.
Actum est hoc IIII. Idus octuber anno II. regnante Philippo rege.
Sig+num Bellihominis cognomento Gerallus leuita. Sig+num Ellemar sacer.1
Bernardus leuita qui hec scripsit die et anno quod supra.
1. Segueix en hebreu:

(Jo, Reina, filla de mestre Xaltiel, i jo, Guerxom, fill de mestre Moixé, el seu marit, hem fet amb 'don' Mir Guadall i la esposa, 'dona' Ermessenda, un intercanvi del seu camp amb el nostre camp, com està estipulat més amunt, en el seu escrit (text en llatí). Al seu camp, que ha intercanviat, li hem afegit 10 peces d'or de la moneda 'enees' (mancús de Barcelona)[a] que són 10 l'unça, en pes corrent. Hem acceptat signar el divendres 10 del mes de Kheixvan de l'any 822 de l'era de la Creació (26 d'octubre de 1061), segons el còmput que seguim aquí, a la vila de Barcelona. La transacció s'ha portat a terme davant nosaltres els sotasignats. Escrit i signat: Natan, fill de mestre Iehudà [signe]; Xelomó, fill de mestre Nakhman).a. Miret i Schwab llegiren 'mines' i ho interpretaren com una abreviatura de mancús. En realitat es tracta d'un mancús encunyat a Barcelona per Enees i d'aquí el nom de la moneda en aquest text.