Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Convocatòria 2009 (tesis 2008)

Imatge de complement Ampliar imatge
Convocatòria 2009 (Tesis del 2008)

L'Institut d'Estudis Món Juïc, amb la col·laboració de la Xarxa Lluís Vives convoca el premi Cum Laude que té per objectiu premiar les obres de recerca d'alt nivell de l'àmbit d'humanitats escrites en català, difondre-les i demostrar que la nostra llengua, quan el contingut que revela és de qualitat, travessa fronteres i que les primícies, les troballes i els resultats de la recerca dels nostres investigadors s'han de fer públics en català, per tal d'assegurar-ne el prestigi.

BENEFICIARIS
Poden participar en cada edició tots els estudiosos que hagin defensat la seva tesi doctoral en qualsevol universitat de la Xarxa Vives i que compleixin els requisits de les bases.

REQUISITS
S'haurà de presentar un volum de la tesi doctoral, una còpia de l'informe de la comissió que la va jutjar i un currículum de l'autor. Tota aquesta documentació s'enviarà abans del 30 de juny de cada any a l'Institut d'Estudis Món Juïc per correu electrònic en format pdf i per correu postal.

COMITÈ CIENTÍFIC
El jurat del premi serà format per un comitè científic de 5 professors universitaris que la Xarxa Lluís Vives escollirà anualment d'entre les universitats de la Xarxa.

BASES
1. Es poden presentar al premi les tesis defensades l'any anterior al de la data de cada convocatòria en qualsevol de les universitats de la Xarxa Lluís Vives.
2. L'obra que es presenti al premi ha de pertànyer a l'àmbit d'humanitats i no haver estat publicada anteriorment.
3. Ha de ser redactada en català i haver obtingut la qualificació de Cum Laude.
4. Un cop s'hagi resolt la convocatòria, que serà inapel·lable, es notificarà abans de set dies la decisió del comitè científic al guanyador i als qui optaven al premi, com també es publicarà la resolució al web de l'Institut d'Estudis Món Juïc (www.institutmonjuic.cat).
5. El treball premiat serà publicat per l'Institut d'Estudis Món Juïc per a la seva divulgació pública sense finalitat lucrativa i distribuït a les universitats i instituts de recerca nacionals i internacionals interessats en el tema que tracti la tesi guanyadora, sense perjudici dels drets d'autor. Aquest podrà tornar a publicar l'obra per una altra entitat a partir de l'any i caldrà fer constar que ha estat premiada per l'Institut, en conveni amb la Xarxa Lluís Vives i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Innovació, Universitats i Recerca).
6. Els originals no premiats es retornaran si l'autor així ho demana.
7. La presentació al premi suposa l'acceptació íntegra de les bases.

PREMI
Es concedirà un premi en metàl·lic de 6.000 euros.
Es publicarà l'obra premiada, es farà una presentació d'impacte social i es distribuirà arreu del territori de la Xarxa Vives, a totes les universitats i instituts de recerca nacionals i internacional interessats en el tema que tracti la tesi guanyadora.

DATES
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 30 de juny de cada any i la convocatòria es resoldrà abans del 31 de juliol.
L'acte de presentació es farà el 30 d'octubre de manera que el 30 de novembre del mateix any ja se n'hagi enllestit la distribució.

On enviar la documentació?

Data límit per enviar el material: 30 de juny de 2009Cal que envieu una còpia de la tesi i tota la documentació per correu electrònic i per correu postal:info@institutmonjuic.catInstitut d'Estudis Món Juïc

Apartat 33226

08080 Barcelona

Annex: Bases de la convocatòria en pdf  (pdf 458.28KB)