Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Documents S.XIX

1895, maig, 1
Dictamen de l'arxidiaca i el canonge penitenciari de l'església, a petició del bisbe, pel que fa als documents de sol·licitud de bateig d'uns joves en contra de la voluntat dels seus pares.

(...) ¿La oposición pertinaz de los padres puede en este caso ser motivo para negar o diferir la administración del Bautismo a sus expresados hijos? De ninguna manera. Lo único que el Derecho Canónico prohibe es bautizar a los infantes hijos de padres judios contra la voluntad de estos. Por extension se aplica la misma doctrina a los infantes hijos de infieles. Pero todos los autores de los cuales citaremos unicamente a Sto, Tomás de Aquino S. p. 3a 2.68 a 10 y a S. Alfonso de Ligorio (Hom. Apost. T. XIV de Sacram in genere Cap. 2 P. 2o expresamente dicen que si al llegar a la edad de discreción los hijos de judíos o infieles piden el bautismo, procede conferírselo sin tener en cuenta la oposición de los padres (...).

1. L'expedient és de Flor i Lincoln (signa "Lincol") Giralt i Mas.
2. No són jueus ni tenen relació amb els jueus: l'única al·lusió correspon al dictamen, que especifica que no es poden batejar menors en contra de la voluntat dels seus pares, si aquests són jueus.