Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Guardó Eduard Feliu

Guardó Eduard Feliu Ampliar imatge
Memòria Guardó Feliu

Per realitzar el present guardó hem elaborat diversos projectes, i ens hem decantat finalment pel disseny que, al nostre entendre, expressa amb més fidelitat tot el que aquesta distinció vol representar.
El guardó pren forma i agafa com a idea inicial la frase abreujada Que la seva llum cremi per sempre, esculpida en una llosa del carrer Marlet de Barcelona. Les tres consonants hebrees que constitueixen l'abreviació es materialitzen en alt relleu i es complementen i reforcen amb la presència de la lletra dalet. Aquesta consonant apareix invertida de manera simètrica perquè visualment no sigui tan evident, i a més ens permet jugar amb el seu valor numèric, que correspon al nombre d'edicions de congressos realitzats. Al mateix temps, la forma que té suggereix una mena de cortina recollida que ens deixa veure, com si es tractés d'una finestra, una nit estrellada, amb la qual cosa la peça adquireix un aspecte evocador.
Els seus materials nobles, or de primera llei (18 quirats) i un diamant talla brillant, volen conferir la màxima distinció i solemnitat al guardó i també a les persones que se'l fan mereixedor.
Els procediments duts a terme per materialitzar aquesta joia s'inicien amb l'esculpit sobre guix i en negatiu de la idea escollida, per imprimir-ne seguidament un model en cera. Aquesta cera, per mitjà del procediment de la cera perduda, es transforma en metall. Aleshores el joier s'encarrega de realitzar l'embatat i el folrat; el gravador les inscripcions a mà i amb burí; l'esmaltador posa els esmalts al foc per tal d'aconseguir el to de color desitjat; i l'encastador hi posa el brillant.
Així doncs, el guardó és la culminació i el resultat d'una sèrie de treballs minuciosos fets per especialistes artesans vinculats a un dels oficis més estretament relacionat amb els jueus; la joieria.

Joan Aviñó i Moner