Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Documents S.XII

1171, agost, 30
Arnau Pinyol dóna a l'Església i als canonges de Santa Eulàlia del Camp la meitat del delme de l'honor que té gràcies als jueus Rubèn i Salvadell, al territori de Barcelona, al lloc dit Puig de Màier, mentre visqui, i tot sencer després de mort.
També els atorga 6 morabatins que té en penyora damunt el dit honor.


Santa Anna, fons de Santa Eulàlia del Camp. [Original perdut]
CD-3, núm. 20, lletra A i B.
Cit. ALTURO, 1985, vol. II, pàg. 450, doc. 434.


I. Segons CD-3: "Se troba que en 3 de las calendas de setembre any 26 del reynat de Lluís Júnior (que correspon al any 1172)". Alturo data el document el 30 d'agost de 1172.