Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Documents S.XII

1101, juliol, 8
Avraham Cavaller ven a Ramon Guillem de Ferran i a la seva esposa, Guilla, 3 peces de terra situades al territori de Barcelona, al lloc dit Trullols, pel preu de 100 sous de plata bona, rebedora, corrent a Girona.

Una de les terres confrontava per orient amb l'alou de Miró, de Gilfred i de Pere Joan. A migdia, amb l'alou de Balloví, com també per occident. Les altres dues confrontaven per orient amb les terres de la Canònica de Barcelona i de Ramon Enric. Per tramuntana, amb l'alou de Rubèn Mascardó i de Sant Cugat.

Santa Anna. [Original perdut]
Resum Ins. núm. 946.
Cit. ALTURO, 1985, vol. II, pàg. 177, doc. 154.

I. Segons el Resum. Ins.: "Feta VIII idus iulii, anno XLII regni regis Filippy en poder de Poncio subdiaca". Alturo data el document el 8 de juliol de 1102.
II. Segons el Resum. Ins. hi ha 4 signatures en hebreu.