Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Documents S.XII

1189, febrer, 5
Justa, jueva, en nom seu i del seu fill Bonastruc Alfara, reconeix a Pere, prior del Sant Sepulcre, i als altres frares, que han redimit l'honor que el seu espòs, Avraham, adquirí d'Arnau de Canyelles i de la seva esposa, Ramona.
Es localitza al territori de Barcelona, a la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, sobre el mas de Carrera. Lliuren a l'orde l'esmentada penyora.


Santa Anna. [Original perdut]
Resum Ins. núm. 956. (Transcriu part del text llatí)
Cit. ALTURO, 1985, vol. III, pàg. 100, doc. 544.

Notum sit cunctis quod ego Justa judea per me et per filium meum Bonastruch Alfara (...) de Arnallo de Canellis et de uxore sua Raimunda, quod est in territorio Barchinonensi, in parrochia Sancti Vicentii de Serriano, super manso de Carrer (...) et solvimus domui de Sepulcro et vobis illud pignus (...).
Actum est hoc nonis februarii, anno Domini M C LXXX VIII.1

1. Resum. Ins. anota: "Per Pere Corron".