Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Documents S.XII

1146, juliol, 17
El prevere Rossell, juntament amb els clergues del Convent de Sant Pere de Cercada, dóna a Pere de Corró i la seva familia una vinya plantada.

La vinya plantada era una penyora que el sacerdot Arnau tenia a l'alou del jueu Henoc, al territori de Barcelona, a les Parets d'Hàvia, i que els l'havia cedida.
La dóna amb la disposició que si Henoc la vol redimir, torni els 8 morabatins de la hipoteca -4 marins nous i 4 jovencis en or- a l'esmentat Pere de Corró, i que després aquest tributi al jueu el quart del producte anual.

Santa Anna. [Original perdut]
CD-3, núm. 243, lletra C.
Cit. ALTURO, 1985, vol. II, pàg. 286-287, doc. 261.

I. Segons CD-3.: "Escrita por Arnaldo presbítero en 16 de las calendas de agosto, año 10 del reynado de Luis el Joven". Alturo data el document el 17 de juliol de 1147.