Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Documents S.XII

Text hebreu Ampliar imatge
1121, maig, 7
Venda d'una terra en alou a Barcelona, d'Itskhaq Massip, jueu, i el seu fill Xaltiel, a Vives Sunyer i la seva dona, Beatriu.

Santa Anna. [Original perdut]
Pub. MIRET; SCHWAB, 1915, pàg. 28-30, doc. XII, núm. 958.

1In nomine Domini, ego Ysaac Mancipii et filii mei Saltiel hebrei vendimus [...] [Vivas] Suniiarii et uxori tue Beatrice emptores. Per hanc scripturam vendicionis nostre vendimus vobis XVI modiatas terre nostrum alodium [...] Barchinone juxta pariliatas comitale. Advenit nobis per jenitorum nostrorum et per empcionem vel per ullasque voces. Terminant [...] ab oriente in via publica. Ab occidente in alod[io ...] A circii et in alodio Petri Bernardi Marcurii et un alodium prephatis Dorcha et Calvet. Quantum istas [...] includunt sie vendimus tibi prephatas modiatas sesdecim terre nostrum alodium simul cum ingresiis vel regresiis eius atque de nostro jure in [...] as vestrum propium alodium francum. Accepimus quoque a vobis in precium predicte venditionis trec[...] morabetinos [...] venerimus aut venerit per inrempendum nil profit sed componamus aut componat prescript [...] in duplum et post modum hec vendicio [...] sa permaneat.
Actum est hoc nonas mai anno XIII regnate Lodoyco rege.2
Sig+num Raimundi tavernarii Sancti Michaelis. Sig+num Amalrici. Sig+num Berengarii subdiachoni.Sig+num Petri Arnalli. Sig+num Guillelmi Bernardi. Sig+num Petri Raimundi de Alfoz. Sig+num Petri sacerdos qui hoc scripsit die et anno quo supra.

1. Miret i Schwab daten el document el 7 de maig de 1120.


2. Segueix en hebreu:

(Nosaltres, Itskhaq, fill de mestre Xaltiel, i Xaltiel, el seu fill, reconeixem haver fet aquesta venda definitiva a 'don' Vives Sunyer, dels camps que posseïm en els límits d'aquesta ciutat, a un lloc anomenat Cort Comtal [a]. Hem fet aquesta venda per 304 morabatins. Declarem cedir-li aquests camps i li entreguem a aquest efecte en garantia formal, al nostre càrrec i sobre tot el que tenim. Tot com és descrit més amunt, en la seva acta (text en llatí). Nosaltres signem la present i autoritzem els testimonis a signar, perquè serveixi de títol de la propietat a les seves mans i a les mans del que vingui amb força de dret. (Signat:) Itskhaq, fill de Xaltie[l]; Xaltiel, fill d'Itskhaq; Iehudà, fill del mestre Barzilai, beneïda sigui la memòria del just!; Xeixet, fill de Xelomó.)a. "cort del governador o sobirà"