Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Documents S.XII

1195, desembre, 19
Pere de Sebisa reconeix a Miquel de Sant Miquel que té l'escriptura d'un alou situat al territori de Barcelona, al lloc dit Forn, que Pere Roig vengué a la seva mare, Pereta, al seu germà Bertran, i a ell mateix.
Li declara igualment que l'esmentat Pere Roig posseïa la carta de la venda del mateix alou, de Xaltiel, jueu i la seva esposa, Bonadona.


Santa Anna, fons de Santa Eulàlia. [Original perdut]
CD-1R, núm. 28, lletra C.
Cit. ALTURO, 1985, vol. III, pàg. 184, doc. 613.

I. Segons CD-1R: "Escrito por Pasqual diácono, en 14 de las calendas de enero de 1195".