Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Documents S.XIII (1201-1249)

Text hebreu i imatge Santa Anna, carp. 3, núm. 342 Ampliar imatge
1201, octubre, 14
Trasllat del 29 de juliol de l'any 1237, en què Xaltiel Gracià, la seva dona, Dolça, i els seus germans, Vidal i Bonastruc, fills de Lobell Gracià, concedeixen a Bernat Rapàs, la tinença d'una masia situada a Llanera, a Sant Boi de Llobregat.

Santa Anna, carp. 3, núm. 342.

I. Segueix, sota el text llatí, el trasllat en hebreu:

Per ordre del escrivà Amad, he transcrit els noms escrits del document: Vidal, fill de mestre Itskhaq, beneïda sigui la seva memòria! Xaltiel, fill de mestre Itskhaq, beneïda sigui la seva memòria! Moixé, reconeix davant nostre, els testimonis sotasignats, la distingida senyora Reina i la senyora Dolça, tot el aquí hi ha escrit. Nekhemia Avraham, fill de mestre Itskhaq ha Leví, testimoni. Itskhaq, l'escrivà.