Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Convocatòria 2010 (tesis 2009)

Imatge de complement Ampliar imatge

L'Institut d'Estudis Món Juïc, amb la col·laboració de la Xarxa Lluís Vives convoca el premi Cum Laude que té per objectiu premiar les obres de recerca d'alt nivell de l'àmbit d'humanitats escrites en català, difondre-les i demostrar que la nostra llengua, quan el contingut que revela és de qualitat, travessa fronteres i que les primícies, les troballes i els resultats de la recerca dels nostres investigadors s'han de fer públics en català, per tal d'assegurar-ne el prestigi.

BENEFICIARIS
Poden participar en cada edició tots els estudiosos que hagin defensat la seva tesi doctoral en qualsevol universitat de la Xarxa Vives i que compleixin els requisits de les bases.

REQUISITS
S'haurà de presentar un volum de la tesi doctoral, una còpia de l'informe de la comissió que la va jutjar i un currículum de l'autor. Tota aquesta documentació s'enviarà abans del 30 de juny del 2010 a l'Institut d'Estudis Món Juïc per correu electrònic en format pdf i per correu postal.*

*Si no es rep la còpia de la tesi per correu electrònic dins del termini indicat no s'acceptarà la proposta. Us preguem que confirmeu que hem rebut el vostre correu.
No s'acceptaran les còpies de les tesis rebudes amb mata-segells posterior al termini especificat.


COMITÈ CIENTÍFIC
El jurat del premi serà format per un comitè científic de 3 professors universitaris que la Xarxa Lluís Vives escollirà anualment d'entre les universitats de la Xarxa.

BASES
1. Es poden presentar al premi les tesis defensades l'any 2009 en qualsevol de les universitats de la Xarxa Lluís Vives.
2. L'obra que es presenti al premi ha de pertànyer a l'àmbit d'humanitats i no haver estat publicada anteriorment.
3. Ha de ser redactada en català i haver obtingut la qualificació de Cum Laude.
4. Un cop s'hagi resolt la convocatòria, que serà inapel·lable, es notificarà abans de set dies la decisió del comitè científic al guanyador i als qui optaven al premi, com també es publicarà la resolució al web de l'Institut d'Estudis Món Juïc (www.institutmonjuic.cat).
5. El treball premiat serà publicat per l'Institut d'Estudis Món Juïc per a la seva divulgació pública sense finalitat lucrativa i distribuït a les universitats i instituts de recerca nacionals i internacionals interessats en el tema que tracti la tesi guanyadora, sense perjudici dels drets d'autor. Aquest podrà tornar a publicar l'obra per una altra entitat a partir de l'any i caldrà fer constar que ha estat premiada per l'Institut, en conveni amb la Xarxa Lluís Vives i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Innovació, Universitats i Recerca).
6. El guanyador del premi prepararà el seu treball per ser publicat seguint el model i les pautes que l'Institut Món Juïc ha establert per a la col·lecció Cum Laude,
7. Els originals no premiats es retornaran si l'autor així ho demana.
8. La presentació al premi suposa l'acceptació íntegra de les bases.

PREMI
Es concedirà un premi en metàl·lic de 6.000 euros.
Es publicarà l'obra premiada, es farà una presentació d'impacte social i es distribuirà arreu del territori de la Xarxa Vives, a totes les universitats i instituts de recerca nacionals i internacionals interessats en el tema que tracti la tesi guanyadora.

DATES
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 30 de juny de cada any i la convocatòria es resoldrà el 15 de setembre.
L'acte de presentació es farà el 30 de novembre de manera que el 30 de desembre del mateix any ja se n'hagi enllestit la distribució.

On enviar la documentació?

Data límit per enviar el material: 30 de juny de 2010

Cal que envieu una còpia de la tesi i tota la documentació per correu electrònic i per correu postal:

info@institutmonjuic.cat

Institut d'Estudis Món Juïc
Apartat 33226
08080 Barcelona

Imatge de complement Ampliar imatge

AMB EL SUPORT:
GENERALITAT DE CATALUNYA
-DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA
-SECRETARIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

COL·LABORA:
XARXA VIVES D'UNIVERSITATS

Imatge de complement

Cristina Sanjust i Latorre, Universitat Autònoma de Catalunya:" L'obra del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes des de la seva fundació fins al segle XVI. Un monestir reial per a l'orde de les clarisses a Catalunya"

Barcelona, 15 de setembre de 2009, 16:30h

El comitè científic ha decidit per majoria atorgar el Premi Cum Laude 2010 a la tesi defensada per la Dra. Cristina Sanjust de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigida per la Dra. Anna Muntada, professora del Departament d'Art i Musicologia de la UAB.

El jurat del premi "Cum laude" també ha considerat oportú atorgar una menció a Ada Cortés, també de la UAB, per la tesi "L'arquitectura domèstica de les ciutats romanes de Catalunya. Època tardorepublicana i altimperial", i a Carme Berlabé, de la Universitat Abat Oliba, per la tesi "El Museu Diocesà de Lleida. La seva formació i la legitimitat del seu patrimoni artístic".

Persones admeses (per ordre de rebuda)

1. Cati Gómez Lecumberri, Universitat de Barcelona: "Esport, intervenció educativa i exclusió social. Un estudi de casos"
2. Jaume Duran Castells, Universitat de Barcelona: "Narrativa audiovisual i cinema d'animació per ordinador"
3. Daniel Paül i Agustí, Universitat de Lleida: "L'oferta cultural en les polítiques de màrqueting de les ciutats"
4. Isidre Estévez Álvarez, Universitat Autònoma de Barcelona: "Art per a les masses. Consum d'art i classes socials a l'Anglaterra del XIX"
5. Daniel Ramon García, Universitat Autònoma de Barcelona: "Heraclit el Mitògraf. Edició crítica, traducció i comentari"
6. Gemma Escayola i Rifà, Universitat de Barcelona: "La il·luminació de manuscrits d'orientació bolonyesa a l'entorn del 1300. El cas de Catalunya".
7. Vicent Flor i Moreno, Universitat de València: "L'anticatalanisme al País Valencià: identitat i reproducció social del discurs del blaverisme"
8. Ana Iñesta Codina, Universitat Ramon Llull: "La regulació de l'escriptura dels articles de recerca. Estratègies d'escriptors experts en castellà com a primera llengua i en anglès com a llengua internacional"
9. Mireia Manresa Potrony, Universitat Autònoma de Barcelona: "Els hàbits lectors dels adolescents. Efectes de les actuacions escolars en les pràctiques de lectura"
10. Marta Coll-Florit, Universitat Oberta de Catalunya:"La modalitat de l'acció. Anàlisi empírica, reformulació teòrica i representació computacional"
11. Josefina Goberna Tricas, Universitat de Barcelona: "Dones i procreació:Ètica de les pràctiques sanitàries i la relació assistencial en embaràs i naixement"
12. Laura Porzio, Universitat Rovira i Virgili: "Cos, biografia i cultures juvenils. Els estudis de cas del moviment skinhead i dels latin kings & queen a Catalunya"
13. Xavier Rubio Campillo, Universitat de Barcelona: "Modelització i simulació aplicades a la recerca i interpretació de camps de batalla"
14. Noemí Verdú Surroca, Universitat de Lleida: "Acció i reacció psicopedagògica en contextos educatius"
15. Maria Àngels Pavón Ferrer, Universitat de Barcelona: "Avaluació participativa d'un programa d'acollida per adolescents en un centre de medi obert"
16. Carme Berlabé Jove, Universitat Abat Oliba: "El Museu Diocesà de Lleida. La seva formació i la legitimitat del seu patrimoni artístic"
17. Cristina Sanjust i Latorre, Universitat Autònoma de Catalunya:" L'obra del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes des de la seva fundació fins al segle XVI. Un monestir reial per a l'orde de les clarisses a Catalunya"
18. Ada Cortés Vicente, Universitat Autònoma de Barcelona: L'Arquitectura domèstica de les ciutats romanes de
Catalunya. Època tardorepublicana i altimperial"