Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Convocatòria 2009 (tesis 2008)

Imatge de complement Ampliar imatge

L'Institut d'Estudis Món Juïc, amb la col·laboració de la Xarxa Lluís Vives convoca el premi Cum Laude que té per objectiu premiar les obres de recerca d'alt nivell de l'àmbit d'humanitats escrites en català, difondre-les i demostrar que la nostra llengua, quan el contingut que revela és de qualitat, travessa fronteres i que les primícies, les troballes i els resultats de la recerca dels nostres investigadors s'han de fer públics en català, per tal d'assegurar-ne el prestigi.

BENEFICIARIS
Poden participar en cada edició tots els estudiosos que hagin defensat la seva tesi doctoral en qualsevol universitat de la Xarxa Vives i que compleixin els requisits de les bases.

REQUISITS
S'haurà de presentar un volum de la tesi doctoral, una còpia de l'informe de la comissió que la va jutjar i un currículum de l'autor. Tota aquesta documentació s'enviarà abans del 30 de juny de cada any a l'Institut d'Estudis Món Juïc per correu electrònic en format pdf i per correu postal.

COMITÈ CIENTÍFIC
El jurat del premi serà format per un comitè científic de 5 professors universitaris que la Xarxa Lluís Vives escollirà anualment d'entre les universitats de la Xarxa.

BASES
1. Es poden presentar al premi les tesis defensades l'any anterior al de la data de cada convocatòria en qualsevol de les universitats de la Xarxa Lluís Vives.
2. L'obra que es presenti al premi ha de pertànyer a l'àmbit d'humanitats i no haver estat publicada anteriorment.
3. Ha de ser redactada en català i haver obtingut la qualificació de Cum Laude.
4. Un cop s'hagi resolt la convocatòria, que serà inapel·lable, es notificarà abans de set dies la decisió del comitè científic al guanyador i als qui optaven al premi, com també es publicarà la resolució al web de l'Institut d'Estudis Món Juïc (www.institutmonjuic.cat).
5. El treball premiat serà publicat per l'Institut d'Estudis Món Juïc per a la seva divulgació pública sense finalitat lucrativa i distribuït a les universitats i instituts de recerca nacionals i internacionals interessats en el tema que tracti la tesi guanyadora, sense perjudici dels drets d'autor. Aquest podrà tornar a publicar l'obra per una altra entitat a partir de l'any i caldrà fer constar que ha estat premiada per l'Institut, en conveni amb la Xarxa Lluís Vives i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Innovació, Universitats i Recerca).
6. Els originals no premiats es retornaran si l'autor així ho demana.
7. La presentació al premi suposa l'acceptació íntegra de les bases.

PREMI
Es concedirà un premi en metàl·lic de 6.000 euros.
Es publicarà l'obra premiada, es farà una presentació d'impacte social i es distribuirà arreu del territori de la Xarxa Vives, a totes les universitats i instituts de recerca nacionals i internacional interessats en el tema que tracti la tesi guanyadora.

DATES
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 30 de juny de cada any i la convocatòria es resoldrà abans del 31 de juliol.
L'acte de presentació es farà el 30 d'octubre de manera que el 30 de novembre del mateix any ja se n'hagi enllestit la distribució.

Persones admeses (per ordre de rebuda)

1. Eulàlia Vernet i Pons, Universitat de Barcelona. "Formació i estructura de les arrels verbals en semític: comentari etimològic dels determinatius radicals presents en els verva tertiae infirmae de l'hebreu bíblic masorètic".

2. Sergi Grau Guijarro, Universitat de Barcelona. "La imatge del filòsof i l'activitat filosòfica de la Grècia Antiga".

3. Maria Dasca Batalla, Universitat de Barcelona, "El sentit de la bogeria en la narrativa catalana contemporània (1899-1939)".

4. Josep Ribera i Condomina, Universitat de València, "La cohesió lèxica en seqüències narratives".

5. Rosa Povedano Ferré, Universitat Rovira i Virgili, "Història de la vida dels objectes. Aportacions del mètode biogràfic als estudis culturals del disseny. Història de la batedora elèctrica de braç".

6. Albert Llausàs i Pascual, Universitat de Girona, "Natura i cultura en l'evolució del paisatge de closes a l'Alt Empordà (1957-2001)".

7. Maria Àngels Francés Díez, Universitat d'Alacant, "Feminisme i literatura: 'L'hora violeta' de Montserrat Roig".

8. Antoni Roig Telo, Universitat Oberta de Catalunya, "Cap al cinema col·laboratiu: pràctiques culturals i formes de producció participatives".

9. Ramon Panyella Ferreres, Universitat Autònoma de Barcelona, "Francesc Pelai Briz (1839-1889): entre la literatura i l'activisme patriòtic".

10. Myriam Almarcha París, Universitat de Perpinyà, "Migracions, llengua i ensenyament a Andorra".

11. Elisenda Campmany Jané, Universitat de Barcelona, "Diferències fonològiques entre diversos estils de parla al català central septentrional".

12. Carme Serradell i Alonso, Universitat Rovira i Virgili. "De qui són aquests nens?".


Imatge de complement
Sergi Grau Guijarro. La Imatge del filòsof i de l'activitat filosòfica a la Grècia antiga. Anàlisi dels tòpics biogràfics presents a les "Vides i doctrines dels filòsofs més il·lustres" de Diògenes Laerci.

Barcelona, 29 de juliol de 2009, 17:30h

El comitè científic ha decidit per majoria atorgar el Premi Cum Laude 2009 a la tesi defensada pel Dr. Sergi Grau Guijarro de la Universitat de Barcelona, dirigida pel Dr. Jaume Pòrtulas.

El comitè també ha volgut mostrar el seu reconeixement a la tesi finalista defensada per la Dra Eulàlia Vernet i Pons.