Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Metodologia

Imatge de complement

ELS SISTEMA DE TREBALL SENZILL AMB ELS FORMULARIS-FITXA

S'ha elaborat un formulari o fitxa de treball per distribuir-lo als arxius d'arreu dels territoris de llengua catalana. Aquest formulari també està diponible a l'apartat d'aquest web "formularis-fitxa" en pdf i i en línia. Amb aquest formulari pretenem que qualsevol usuari d'aquests arxius, en el transcurs de les seves investigacions o consultes, pugui aportar al nostre projecte de recerca qualsevol menció referent als jueus que trobi, des de l'època medieval a l'època moderna, per tal de fornir la nostra base de dades i reunir tota la documentació dispersa.
No és necessari, si no es vol, focalitzar la recerca en l?estudi de la documentació relativa als jueus, sinó aprofitar les dades que casualment ens trobem quan fem una recerca en un arxiu.
Amb aquest sistema de treball volem valorar la tasca de tot el potencial humà que es troba en els nostres arxius: gent gran, estudiants o investigadors. Serà també l'eina bàsica de treball dels interns penitenciaris si finalment aconseguim la col·laboració amb la conselleria de justícia.
A aquests formularis s'hi adjunta un dossier d'instruccions per facilitar la feina. A cada un dels arxius contactats se li assignarà un codi intern de l'Institut per poder identificar amb facilitat les fitxes que rebem (per correu posta, per correu electrònic o per el formulari en línia).


PUBLICACIÓ I RECONEIXEMENT DE LES COL·LABORACIONS EN XARXA

Aquestes aportacions es publicaran a la nostra pàgina web www.institutmonjuic.cat > Xarxa de Calls i en el apartat de Qui fa possible la Xarxa? s'inclouran tots els nom de les persones que hagin col'laborat mitjançant aquestes fitxes. Així mateix, si més endavant es procedeix a la publicació del llibre en format de regest d?una de les poblacions estudiades s'inclourà el nom de tots aquells col?laboradors que hagin participat en el recull de documentació.

REMUNERACIÓ DE LES COL·LABORACIONS EN XARXA

Massa sovint aquesta mena de col·laboracions dins de projectes de recerca no es valoren degudament i gairebé mai es remuneren. L'Institut Món Juïc vol valorar la feina dels seus col·laboradors, que a més de ser reconeguts dins de les publicacions que es portin a terme, creu que cal que la seva feina sigui, si més no, mínimament remunerada. La remuneració s'estipula per fitxa.
El total de l'import de fitxes generades des d'un arxiu es pagarà semestralment, per mitjà de transferència bancària, de gir postal, de taló o per mitjà del mateix arxiu.
Cada una de les fitxes es pagarà a 3 euros, sense transcripció del text i a 5 euros amb la transcripció completa del text.

REVISIÓ DE LES FITXES

Un cop complimentades, les fitxes s'enviaran per correu electrònic, per correu postal o per mitjà del formulari en línia que es troba a la nostra pàgina web per tal de ser revisades. Periòdicament un membre de l'Institut es dirigirà als arxius d'on hem rebut les fitxes per comprovar-ne la veracitat amb els document originals.