Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Convocatòria 2016 Humanitats (2015) / Dret i Economia (2014-2015)

Cercador

LOGO CUM LAUDE Ampliar imatge
Humanitats (tesis 2015) / Dret i Economia (tesis 2014-2015)

CONVOCATÒRIA
L'Institut d'Estudis Món Juïc, amb la col·laboració de la Xarxa Lluís Vives convoca el premi Cum Laude que té per objectiu premiar les obres de recerca d'alt nivell de l'àmbit d'humanitats escrites en català, difondre-les i demostrar que la nostra llengua, quan el contingut que revela és de qualitat, travessa fronteres i que les primícies, les troballes i els resultats de la recerca dels nostres investigadors s'han de fer públics en català, per tal d'assegurar-ne el prestigi.

MODALITATS I BENEFICIARIS

-Humanitats (annual): tesis defensades durant l'any 2015.
-Dret i Economia (biennal): tesis defensades durant els anys 2014 i 2015.

En ambdues modalitats, els candidats han d'haver defensat les seves tesis doctorals defensades en català, a qualsevol universitat de la Xarxa VIves, i haver obtingut la qualificació de Cum Laude.

REQUISITS
S'haurà de presentar un volum de la tesi doctoral, una còpia de l'informe de la comissió que la va jutjar i un currículum de l'autor. Tota aquesta documentació s'enviarà abans del 30 de juny de 2016 a l'Institut d'Estudis Món Juïc per correu postal i a través del formulari en línia https://www3.vives.org/formularis/cumlaude/.*

Institut Privat d'Estudis Món Juïc
Apart - de Correus 33226 - 08080 Barcelona

*Si no es rep la còpia de la tesi pel formulari i pel correu postal dins del termini indicat no s'acceptarà la proposta.
No s'acceptaran les còpies de les tesis rebudes amb mata-segells posterior al termini especificat.


COMITÈ CIENTÍFIC I RESOLUCIÓ
El jurat del premi serà format per un comitè científic de 3 professors universitaris que la Xarxa Lluís Vives escollirà anualment d'entre les universitats de la Xarxa.
Es notificarà personalment la resolució als guanyadors i es publicaran els seus noms al web de l'institut abans de les cerimònies d'entrega dels premis.

BASES
1. Es poden presentar al premi les tesis defensades l'any 2014 i 2015 (Dreti i Economia) i 2015 (Humanitats) en qualsevol de les universitats de la Xarxa Lluís Vives.
2. L'obra que es presenti al premi ha de pertànyer a l'àmbit d'humanitats, al dret i l'economia i no haver estat publicada anteriorment.
3. Ha de ser redactada en català i haver obtingut la qualificació de Cum Laude.
4. Un cop s'hagi resolt la convocatòria, que serà inapel·lable, es notificarà abans de set dies la decisió del comitè científic al guanyadors, com també es publicarà la resolució al web de l'Institut d'Estudis Món Juïc (www.institutmonjuic.cat).
5. El treball premiat serà publicat per l'Institut d'Estudis Món Juïc per a la seva divulgació pública sense finalitat lucrativa i distribuït a les universitats i instituts de recerca nacionals i internacionals interessats en el tema que tracti la tesi guanyadora, sense perjudici dels drets d'autor. Aquest podrà tornar a publicar l'obra per una altra entitat a partir de l'any i caldrà fer constar que ha estat premiada per l'Institut, en conveni amb la Xarxa Lluís Vives i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Innovació, Universitats i Recerca).
6. El guanyador del premi prepararà el seu treball per ser publicat seguint el model i les pautes que l'Institut Món Juïc ha establert per a la col·lecció Cum Laude,
7. La presentació al premi suposa l'acceptació íntegra de les bases.

PREMI
Es concedirà un premi en metàl·lic de 6.000 euros.
Es publicarà l'obra premiada, es farà una presentació d'impacte social i es distribuirà arreu del territori de la Xarxa Vives, a totes les universitats i instituts de recerca nacionals i internacionals interessats en el tema que tracti la tesi guanyadora.

DATES
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 30 de juny. La resolució del premi es farà es farà pública a la tardor del 2016.

 

Annex: Convocatòria targetó en pdf  (pdf 907.89KB)
Enllaç:  FORMULARI 
logos Ampliar imatge
COL·LABORA

-Amb el suport del Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
-Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
-Xarxa Vives d'Universitats

 

LLISTA CANDIDATS

Podeu consultar a l'arxiu adjunt la llista de persones que s'han presentat a les dues modalitats del Premi.

 

Annex: LLISTA EN EXCEL  (xlsx 20.16KB)
GUANYADORS CONVOCATÒRIA 2016

Modalitat d'Humanitats:

Joan Ferrer Gràcia. " El poema de Parmènides: Entre Zenó i Heidegger. Una relectura." Universitat de Girona.

Modalitat Dret i Economia:

Montserrat Casalprim Ramonet. "L'eficiència del procés educatiu de maternal i primera ensenyança a Andorra." Universitat d'Andorra.