Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Convocatòria 2011 (tesis 2010)

logotip cum laude Ampliar imatge
Convocatòria 2011 (Tesis 2010)

L'Institut d'Estudis Món Juïc, amb la col·laboració de la Xarxa Lluís Vives convoca el premi Cum Laude que té per objectiu premiar les obres de recerca d'alt nivell de l'àmbit d'humanitats escrites en català, difondre-les i demostrar que la nostra llengua, quan el contingut que revela és de qualitat, travessa fronteres i que les primícies, les troballes i els resultats de la recerca dels nostres investigadors s'han de fer públics en català, per tal d'assegurar-ne el prestigi.

BENEFICIARIS
Poden participar en cada edició tots els estudiosos que hagin defensat la seva tesi doctoral en qualsevol universitat de la Xarxa Vives i que compleixin els requisits de les bases.

REQUISITS
S'haurà de presentar un volum de la tesi doctoral, una còpia de l'informe de la comissió que la va jutjar i un currículum de l'autor. Tota aquesta documentació s'enviarà abans del 30 de juny del 2011 a l'Institut d'Estudis Món Juïc per correu electrònic en format pdf i per correu postal.*

*Si no es rep la còpia de la tesi per correu electrònic dins del termini indicat no s'acceptarà la proposta. Us preguem que confirmeu que hem rebut el vostre correu.
No s'acceptaran les còpies de les tesis rebudes amb mata-segells posterior al termini especificat.


COMITÈ CIENTÍFIC
El jurat del premi serà format per un comitè científic de 3 professors universitaris que la Xarxa Lluís Vives escollirà anualment d'entre les universitats de la Xarxa.

BASES
1. Es poden presentar al premi les tesis defensades l'any 2010 en qualsevol de les universitats de la Xarxa Lluís Vives.
2. L'obra que es presenti al premi ha de pertànyer a l'àmbit d'humanitats i no haver estat publicada anteriorment.
3. Ha de ser redactada en català i haver obtingut la qualificació de Cum Laude.
4. Un cop s'hagi resolt la convocatòria, que serà inapel·lable, es notificarà abans de set dies la decisió del comitè científic al guanyador i als qui optaven al premi, com també es publicarà la resolució al web de l'Institut d'Estudis Món Juïc (www.institutmonjuic.cat).
5. El treball premiat serà publicat per l'Institut d'Estudis Món Juïc per a la seva divulgació pública sense finalitat lucrativa i distribuït a les universitats i instituts de recerca nacionals i internacionals interessats en el tema que tracti la tesi guanyadora, sense perjudici dels drets d'autor. Aquest podrà tornar a publicar l'obra per una altra entitat a partir de l'any i caldrà fer constar que ha estat premiada per l'Institut, en conveni amb la Xarxa Lluís Vives i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Innovació, Universitats i Recerca).
6. El guanyador del premi prepararà el seu treball per ser publicat seguint el model i les pautes que l'Institut Món Juïc ha establert per a la col·lecció Cum Laude,
7. Els originals no premiats es retornaran si l'autor així ho demana.
8. La presentació al premi suposa l'acceptació íntegra de les bases.

PREMI
Es concedirà un premi en metàl·lic de 6.000 euros.
Es publicarà l'obra premiada, es farà una presentació d'impacte social i es distribuirà arreu del territori de la Xarxa Vives, a totes les universitats i instituts de recerca nacionals i internacionals interessats en el tema que tracti la tesi guanyadora.

DATES
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 30 de juny de cada any i la convocatòria es resoldrà el 15 de setembre.
L'acte de presentació es farà el 30 de novembre de manera que el 30 de desembre del mateix any ja se n'hagi enllestit la distribució.
On i com enviar la documentació?


Data límit per enviar el material: 30 de juny de 2011

Cal que envieu una còpia de la tesi i tota la documentació per correu electrònic i per correu postal:

info@institutmonjuic.cat

Institut d'Estudis Món Juïc
Apartat 33226
08080 Barcelona


* Per a qualsevol dubte o informació : info@institutmonjuic.cat

 

LOGOTIPS SUPORT I COL·LABORACIÓ Ampliar imatge
-----------------------------------------------

AMB EL SUPORT:
GENERALITAT DE CATALUNYA
-SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA
-DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

COL·LABORA:
XARXA VIVES D'UNIVERSITATS

 

Annex: PDF CONVOCATÒRIA 2011  (pdf 1.11MB)
LLISTAT DE PERSONES ADMESES - CONVOCATÒRIA 2011

1. Asensi, Elvira. Universitat de València. Música i Societat. El fenomen de les bandes de música valencianes en la cultura del segle XIX i principis del XX.
2. Bartolomé, Laura. Universitat de Barcelona. Presència i context del Mestre del timpà de Cabestany. La formació de la "traditio classica" d'un taller d'escultura meridional (ca. 1160-1200).
3. Bru, Ricard. Universitat de Barcelona. La presència del Japó a les arts de la Barcelona del vuit-cents (1868-1888).
4. Bruc, Roger. Universitat Autònoma de Barcelona. El partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN 1980). Evolució política i anàlisi d'un partit independentista i revolucionari.
5. Cano, Maria Isabel. Universitat Ramon Llull. Argumentació i construcció del coneixement: Estratègies argumentatives dels estudiants universitaris en situació de debat.
6. Cruz, Helena. Universitat Autònoma de Barcelona. La veu de la ciutadania en el plantejament urbanístic. Una reflexió sobre la conflictivitat territorial a Catalunya.
7. Cuenca, Salvador. Universitat de València. Compendis manuscrits en català i castellà de l?Ètica d?Aristòtil al segle XV.
8. Gómez, Lorena. Universitat Pompeu Fabra. La proposta discursiva del serial català sobre temes d'interès social. Estudi de cas: el cor de la ciutat ( Televisió de Catalunya, 2000-2009).
9. Grané, Francesc. Universitat Ramon Llull. Els Programes d'entreteniment de la franja nocturna (late show) a l'estat espanyol (1995-2005). El recurs als aspectes primaris de la personalitat (emocionalitat i generació d'antipensament) des de la psicoanàlisi contemporània : el cas de Crónicas marcianes.
10. Lladó, Bernat. Universitat Autònoma de Barcelona. Franco Farinelli: El llenguatge cartogràfic com a figura del pensament.
11. Martínez, Trini. Universitat de València. Evolució i pautes de localització de l'art rupestre post-paleolític en Millares (València) i el seu entorn geogràfic comarcal. CD
12. Merino, Jacint. Universitat Autònoma de Barcelona. El fracàs de l?aixecament militat de juliol de 1936 a Catalunya: El General Manuel Goded Llopis (la fi d?un militat colpista).
13. Múrcia, Carles. Universitat de Barcelona. La llengua amaziga a l'antiguitat a partir de les fonts gregues i llatines.
14. Olmos, Pau. Universitat Rovira i Virgili. Estudi dels patrons mètrics, arquitectònics i urbanístics del món ibèric (segles V-II ac).
15. Sardà, Samuel. Universitat Rovira i Virgili. Pràctiques de consum ritual al curs inferior de l'Ebre, Comensalitat, ideologia i canvi social (S.VII-VI ANE).
16. Sayols, Jesús. Universitat Autònoma de Barcelona. La traducció de la interculturalitat. Anàlisi dels elements interculturals a Weicheng i la seva traducció a diferents entorns culturals europeus.
17. Soler, Josep. Universitat de Barcelona. Llengües mitjanes i llengües internacionals en contacte a Catalunya i Estònia en l'era "glocal". Una anàlisi sociolingüística comparada.
18. Soto, Pau de. Universitat Autònoma de Barcelona. Anàlisi de la xarxa de comunicacions i del transport a la Catalunya romana: estudis de distribució i mobilitat
19. Usall, Ramon. Universitat de Lleida. KOSOVA. Gènesi i evolució del moviment nacional albanès, de l'autonomia iugoslava a l'estat kosovar independent
20. Vives, Margarita. Universitat de les Illes Balears. Els efectes del suport social en els alumnes de la Universitat Oberta de Catalunya.