Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Abreviatures

ACB: Arxiu de la Catedral de Barcelona
ADB: Arxiu Diocesà de Barcelona

doc.: document
cap.: capítol
carp.: carpeta
CD: Resumen del fondo de pergaminos - [Còpia de Documents]
cit.: citació
f.: foli
núm.: número
pàg.: pàgina
pub.: publicació
R. Communium: Registra Communium
R. Gratiarum: Registra Gratiarum
R. Ordinatorum: Registra Ordinatorum
R. Visoriale: Registra Visoriae (=Litterae Visoriae)
Resum Ins.: Resum dels instruments de l'Arxiu de Santa Anna
Spec. Tit. Ecc.: Speculum Titulorum Ecclesiasticorum
rep.: reproducció
r.: recte
s/n: sense número
v.: vers
vol.: volum

Logotips IRMU, IEMJ i Fundació Caixa Catalunya Ampliar imatge
Fundació Caixa Catalunya - Institut Ramon Muntaner