Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Bibliografia i fonts

ABRAMSON, P.L; BERTHELOT, M. (ed.). L'Espagne contemporaine et les Juifs. Perpinyà: Universitat de Perpinyà, CRILAUP, 1991.

ALTURO PERUCHO,J. Notícia de tres noves subscripcions hebraiques en diplomes de l'arxiu de Santa Anna de Barcelona. Barcelona, 1978. [Separata de l'Anuari de Filologia de la Universitat de Barcelona].

ALTURO PERUCHO, J. L'arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200 (Aproximació històrico-lingüística). 3 vol. Barcelona: 1985, Fundació Noguera. (Textos i documents, 10).

BAER, Fritz. Die Juden im Christlichen Spanien. Berlin: Akademie Verlag, 1929.

BARJAU, M.E; CALDERS, T. "Un model de transcripció de l'hebreu al català". A: Anuari de Filologia. 1992, núm. 3, 15, secció E, pàg. 57 - 60.

BARJAU, M. E. CALDERS, T. "Breus notes sobre transcripció". A: Anuari de Filologia. 1997. núm. 7, 20, secció E, pàg. 121-126.

BERTHELOT, Martine. Les Juifs de Barcelone au XXème siècle: retour à Sefarad, identité juive et intégration à la société catalane. Montpeller: Universitat Paul Valéry, 1984. [Tesi de Doctorat de 3er cicle].

BAUCELLS I REIG, J. Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV (1200-1344). 4 vols. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004-2006.

BERTHELOT, Martine. "Introducció a l'estudi de la Comunitat Israelita de Barcelona". A:Treballs de Sociolingüística Catalana. 1982, núm. 4, pàg. 103-123. "La CIB, un espaï lingüístic desconegut a Catalunya". A: Treballs de Sociolingüística Catalana. 1993, núm. 10, pàg. 27-49.

-----. Cien años de presencia judía en la Espanya contemporánea. Pamplona: KFM Editorial, 1995.

-----. "Nova mirada sobre el patrimoni i les pràctiques lingüístiques dels jueus de Barcelona". A Treballs de Sociolingüística Catalana. València: Edicions 3 i 4, 2000, núm. 14-15, pàg. 39-52.

-----. Memorias judías. Barcelona 1914-1954. Barcelona: Riopiedras, 2001.

-----. "Memòries dels pioners de la comunitat jueva de Barcelona (1914-1954)". A: COMPANYS, M. (coord.). La Catalunya jueva. Barcelona: Àmbit; Museu d'Història de Catalunya, 2002, pàg. 233-247.

-----. "Aproximació socio-històrica de les comunitats jueves de l'estat espanyol: l'exemple de la comunitat israelita de Barcelona". A: Actes del I Congrés per a l'estudi dels jueus en territoris de llengua catalana. Barcelona - Girona. Del 15 al 17 d'octubre de 2001. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2004.

CANO, M.J.; MAGDALENA, J.R. Epigrafia y paleografía hebrea. Granada; Barcelona: Promociones y publicaciones universitarias, 1993.

CARRERAS CANDI, F. Geografia general de Catalunya. La ciutat de Barcelona. Barcelona: Establiment editorial d'Albert Martín, 1916.

Codi de dret canònic. Edició catalana a cura d'Eduard Bajet, Bernabé Dalmau i Oriol Oleart. Montserrat (Barcelona): Abadia de Montserrat, 1983.

Código de derecho canónico texto latino y versión castellana con jurisprudencia y comentarios. A cura de Lorenzo Miguélez Domínguez, Sabino Alonso Morán i Marcelino Cabreros de Anta. Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 1945.

Documentació barcelonina sobre el cisma d'occident. Catàleg de l'exposició. VI Centenari del cisma d'occident. Commemoració sota el patronatge de l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona: IEC,1979.

ESTANYOL, M.J. Judaisme a Catalunya, avui. Barcelona: Pòrtic, 2002.

FANNING, W. "Baptism". A: The Catolic Enciclopedia. Nova York: Robert Appleton Company, 1907, vol. 2. [Recurs electronic de New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/02258b.htm].

FELIU, Ll. "El monestir de Santa Eulàlia del Camp". A: Analecta Sacra Tarraconiensia. 1934, núm. X, pàg. 45-59.

FELIU I MABRES, E. "Salomó ben Adret, mestre de llei jueva". A: Tamid. 2002-2003, núm. 4, pàg. 35-109.

FERNÁNDEZ MARTORELL, M. Estudio antropológico: una comunidad judía. Barcelona: Editorial Mitre, 1984.

HERNANDO, J. "Conversos i jueus: cohesió i solidaritat. Necessitat d'una recerca". A: Anuario de estudios medievales (AEM). Gener-juny 2007, núm. 37/1, pàg. 181-212.

HILLGARTH, J.N.; SILANO. G. The Register Notule Communium 14 of the Diocese of Barcelona 1345-1348 a calendar with selected documents. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies 1983.

KHER, P. Papsturkunden in Spanien, Vorarbeiten zur Hispania Pontificia;1 Katalanien, 1 Archivberichte. Berlín: 1926, pàg. 82-84.

KLEIN, E. Jews, Christian Society, and Royal Power in Medieval Barcelona. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2006.

MACÍAS, U. (ed.) [et al.]. VIII Curso de Cultura Hispanojudía y Sefardí de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2000.

MARQUÉS, J.; MARTÍ BONET, J.M. Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Girona. Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 2006, vol II.

MARTÍ I BONET, J.M. Las Visitas Pastorales y los Comunes del primer año del pontificado del obispo de Barcelona Ponç de Gualba (a. 1303). Roma: Instituto español de historia eclesiástica, 1981-1982. [Barcelona: Archivo Diocesano de Barcelona, 1983].

-----. "Arxiu Diocesà de Barcelona". A: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1998, vol. VII, pàg. 41-62.

-----. Barcelona i Ègara-Terrassa. Història primerenca fins l'alta edat mitjana de les dues esglésies diocesanes. Terrassa; Barcelona: 2004.

MARTÍ I BONET, J.M. (dir.), et al. Las series "Visitas Pastorales" Registros "Communium" y "Gratiarum" y los "Procesos" del Archivo Diocesano de Barcelona (a. 1400-1430). Aportación archivística a la historia eclesiástica de la Diócesis de Barcelona. Barcelona: Archivo Diocesano; Biblioteca Pública Episcopal, 1978.

MARTÍ I BONET, J.M. (dir.), et al. Guía de los archivos de la Iglesia en España. Barcelona: Arxiu Diocesà de Barcelona, 2001. (Instrumentos informáticos de consulta de los archivos de la Iglesia de España, 1). [Recurs digital].

MARTÍ I BONET, J.M.; NIQUI I PUIGVERT L.; MIQUEL I MASCORT, F. Processos de l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat, 1984, vol.I.

MARTÍ I BONET, J.M.; NIQUI I PUIGVERT L.. Dietari de les Visites Pastorals del Bisbe de Barcelona Ponç de Gualba (a. 1303-1330). Barcelona: Instrumenta Arxiu Diocesà de Barcelona, vol. II, 1994.

MARTINES, V. L'edició filològica de textos. València: Universitat de València, 1999. (Biblioteca lingüística catalana, 24).

MATEU IBARS, J.; MATEU IBARS, M.D. Colectánea paleográfica de la Corona de Aragón, vol. I, Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 1991.

MATEU IBARS, J. (coord.). Calligraphia et Tipographia, Arithmetica et Numerica, Chronologia. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 1998. (Rubrica, 7).

MIRET, J.; SCHWAB, M. Documents des juifs catalans des XI, XII, XIII siècles. Paris: Durlacher, 1915. [Estudi publicat anteriorment a Revue des Études Juives, 1914, núm. 68, pàg. 49-83; 174-197].

MUNTANER, Josep Xavier. Fonts per a l?estudi de l?aljama jueva de Tàrrega. Documents i regesta. Barcelona: PPU, 2006. (Catalonia Hebraica, VIII).

NICOLAS, Michel. Des doctrines religieuses des juifs pendant les deux siécles antérieurs a l'ére chrétienne. Paris: Michel Lévy Frères, 1860.

PARDO I SABATER, M. Mensa episcopal de Barcelona (878-1299). Barcelona: Fundació Noguera, 1994. (Diplomataris, 5).

PERARNAU, J. "El procés inquisitorial barceloní contra els jueus Janto Almulí, la seva muller Jamila i Jucef de Quatorze (1341-1342)". A: Revista Catalana de Teologia. 1971, IV/2, pàg. 309-353.

PUJOL I CANELLES, M. La conversió dels jueus de Castelló d'Empuries. Castelló d'Empuries: Ajuntament de Castelló, 1997.

RICH ABAD, A. La comunitat jueva de Barcelona entre 1348 i 1391 a través de la documentació notarial. Barcelona: Fundació Noguera, 1999. (Estudis, 21).

RIERA I SANS, J. "Judíos y conversos en los reinos de la Corona de Aragón durante el s. XV". A: La expulsión de los judíos de Espanya. II Curso de cultura Hispano judía y sefardí. Toledo: Asociació de amigos del Museo Sefardí, Caja de Castilla la Mancha, 1993, pàg. 71-90.

-----. "La Sinagoga Major dels jueus de Barcelona. Proposta de localització". A: Butlletí del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Hivern 1997, núm. 99, pàg. 60- 71.

-----. "La Sinagoga Major dels jueus de Barcelona en la tradició documental". A: Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols. 2002, núm. 20, pàg. 9-73.

-----. "`Sinagogas y Juderías´ en Catalunya. Diez años después". A: Juderías y Sinagogas de la Sefarad medieval, en memoria de José Luis Lacave Riaño. IX Curso de Cultura hispanojudía y sefardí de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca: UCLM, 2003, pàg. 229-251.

-----. Els poders públics i les sinagogues segles XII-XV. Girona: Patronat del call de Girona, 2006.

SANABRE I MATEU, J. El Arxivo Diocesano. Barcelona: Fidel Rodríguez, 1947.Logotips IRMU, IEMJ i Fundació Caixa Catalunya Ampliar imatge
Fundació Caixa Catalunya - Institut Ramon Muntaner