Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Col·lecció Mirades

Imatge de complement Ampliar imatge
PÉREZ VENTAYOL, Joan. L'exemple dels jueus.
El catalanisme d'esquerres i la seva visió del poble jueu, del sionisme i del conflicte a Palestina (1928-1936). Barcelona: Institut Món Juïc; PPU, 2010.

A Catalunya, l'interès per tot allò relacionat amb el món jueu va experimentar un auge durant la segona meitat del segle XX. Des de determinats sectors de la societat antifranquista del moment es van oferir, a partir de mitjans dels anys quaranta, nombrosos exemples i diferents mostres de l'empatia catalana cap a l?experiència jueva. Però ja abans de la guerra civil, a la Catalunya republicana dels anys trenta, hi va haver una aproximació cap a les qüestions jueves feta també amb relativa complicitat, especialment des de sectors del catalanisme d'esquerres més il·lustrat. L'actitud de simpatia del catalanisme democràtic i republicà cap a la realitat hebrea va aparèixer sobretot a la premsa més representativa d?aquest catalanisme, a capçaleres com La Publicitat, La Humanitat, L'Opinió, La Nau, Mirador o La Rambla i en diferents obres publicades aquells anys. Tot plegat va generar, entre els anys vint i trenta, un peculiar corrent d'aproximació cap a la realitat jueva coetània que es va plasmar i es va divulgar amb una evident càrrega d'implicació, de comprensió i de solidaritat.

Joan Pérez i Ventayol

(Terrassa, 1978) és llicenciat en Història Moderna i Contemporània i diplomat en Estudis Avançats per la Universitat Autònoma de Barcelona. També és graduat superior en Arxivística i Gestió de Documents i postgraduat en Gestió de Documents Electrònics per la mateixa universitat, àmbit en el qual es dedica professionalment. En temes històrics ha investigat, entre d?altres, sobre la immigració a la Catalunya del segle XX, i ha publicat en el llibre col·lectiu Els terrassencs del segle XX. Immigració, Identitat i Canvi; en l?opuscle Els nous terrassencs i la ciutat. Fons d?arxiu per a l?estudi de la immigració a la Terrassa del segle XX, o en diferents revistes d?història local com Terme o Arraona. Tanmateix, els estudis de doctorat els ha centrat en la recerca sobre la recepció dels temes jueus a la Catalunya contemporània, on ha defensat com a tesina el treball que es publica en el present volum.