Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Objectius

Cercador

Logo Xarxa de Calls i Logo Món Juïc
La Xarxa de Calls

 

Imatge de complement
Objectius de la Xarxa de Calls

En línies generals el projecte Xarxa de Calls, contempla dos grans objectius: a) la recerca als arxius amb la participació de diferents sectors de la societat b) la creació d’una xarxa que inclogui tots els indrets dels territoris de parla catalana on hi hagué presència jueva.
Pel que fa al primer punt, és el projecte de recerca central de l’Institut d’Estudis Món Juïc i és el que nodrirà la informació les poblacions que formaran part de Xarxa de Calls. Com hem dit es tracta d’una iniciativa de gran abast que pretén:

• aprofundir en el coneixement del judaisme català mitjançant l’estudi dels documents relatius a jueus que es troben en els nombrosos arxius dels territoris de parla catalana;
• desempallegar-nos de conceptes hispanocèntrics que distorsionen de manera sistemàtica la nostra història; difondre el resultat de la recerca, no només al món acadèmic (publicacions científiques, organització i participació en congressos...), sinó també fer-la arribar a cercles més amplis (publicacions divulgatives, organització de jornades i activitats dirigides a un públic ampli).

En termes més concrets:

1. Estudi dels arxius de totes les poblacions susceptibles d'haver tingut un "cal" jueu, basant-nos en investigacions precedents. S'establirà una xarxa de treball i col·laboració continuada amb els estudiosos, investigadors, i usuaris dels arxius locals.

2. Preparació de publicacions d'història local al voltant d'aquest tema. Elaboració d'una base informàtica de dades conjunta, i de publicacions sota de la mateixa col·lecció, Bet Guenazim - Arxius.

3. Obertura d'una pàgina web on tot aquell qui ho vulgui pugui accedir a les bases de dades, a la informació general de cada call i a les activitats de les diverses poblacions.

4. Creació d'una base de dades onomàstica i toponímica relativa als jueus que apareixen en tots els documents regestats tant a la Xarxa de Calls com en investigacions precedents.

5. Ampliació del mapa publicat per Jaume Riera i Sans que situa els diversos Calls.

6. Preparació posterior, i un cop els resultats de les investigacions ho permetin, de diverses activitats divulgatives (conferències, visites, exposicions itinerants...), i assessorament cultural, sempre arran dels estudis portats a terme i de les dades extretes dels estudis locals. Pensem que la recerca no té sentit sense la divulgació, de la mateixa manera que la divulgació sense recerca és un error que perpetua tòpics i tergiversa els fets històrics.

7. Preparació d'una enciclopèdia de la història del judaisme català, que reculli les noves dades i les contrasti.

La creació de la Xarxa de Calls de ciutats i pobles amb vestigis jueus permetrà:


1. La participació de totes les poblacions on hi hagué presència jueva que estiguin interessades en l’estudi i la divulgació del seu passat jueu. Preparació de publicacions de la història jueva local. Publicació d’una enciclopèdia de la història del judaisme català.

2. La creació d’una base de dades, per tal que la informació relativa als jueus, especialment procedent del buidatge arxivístic, que han aplegat i apleguen els diferents estudiosos no restin esparses ni diluïdes e publicacions diverses. Arran d’aquesta base es podrien seguir les petjades dels jueus catalans i establir relacions de forma sistemàtica. També es preveu portar a terme un catàleg exhaustiu del patrimoni.

3. La implicació de diversos estaments de la nostra societat en l’estudi del passat jueu català. Obertura d’una pàgina web, on tot aquell qui ho vulgui pugui accedir a la informació general de cada call i a les activitats organitzades a les diverses poblacions.

4. El disseny de rutes culturals fonamentades en el rigor, fruit de la recerca, que no tergiversin la nostra història i tractin amb respecte al públic al qual van dirigides. Aquest enfocament ultra aprofundir en el coneixement del nostre llegat jueu, farà créixer el turisme de qualitat. Preparació de publicacions divulgatives (tríptics, senyalitzacions...) amb l’assessorament d’un comitè científic.

5. La utilització de les noves tecnologies per recrear els antics calls i accedir de forma digital als arxius, generant una informació acurada i atractiva.

6. La introducció d’aquesta matèria a les escoles i als instituts. Oferta de diverses activitats i conferències relacionades amb l’activitat dels jueus catalans, en base als estudis portats a terme i a les dades extretes dels estudis locals.