Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Objectius i estructura

OBJECTIUS
· Divulgar amb rigor científic el judaisme català, passat i actual, amb la clara idea de marcar la diferència entre el judaisme esdevingut en territoris de llengua catalana del de Sefarad.

· Dotar a tots els estudiosos d'aquest àmbit els contactes, l'assessorament, l'orientació, el material i l?aixopluc necessari per a prosseguir o iniciar les seves investigacions.

· Ser el punt de referència i enllaç. El punt de trobada i contacte, independent i democràtic, amb prou pes específic i que comprengui tots els territoris de llengua catalana amb el desig ferm de no excloure cap organisme ni cap poble, ciutat o zona dins la nostra esfera geogràfica per raons econòmiques o altri sense mirar d'acostar prèviament posicions.

· Abraçar tot el judaisme català i potenciar el seu estudi englobant totes les temàtiques en què aquest es va desenvolupar en el passat i en el present.

· Proposar, iniciar, recolzar i continuar els projectes de recerca, que són molts i que manquen en moltes àrees, per donar la importància justa i merescuda a aquesta part de la història i cultura del nostre país.

· Marcar les pautes d'estudi, la metodologia i el rigor per emprendre qualsevol treball de forma consensuada entre els diversos experts.

· Crear espais regulars, continuats i periòdics, pel diàleg i la discussió, oberts a tots els estudiosos, on es pugui deliberar i debatre les diverses hipòtesis i teories, i on es puguin presentar noves línies d'investigació i de divulgació.

· Potenciar la interdisciplinarietat en aquest camp d'estudi.Som conscients que el que acabem d'exposar i presentar en aquestes primeres línies i que hem desenvolupat en el nostre projecte amb molt més detall, és un projecte ambiciós i que requereix molt d'esforç en molts aspectes i una plena dedicació. Sabem també que no és una iniciativa que es pugui plasmar plenament en pocs anys, sinó que és l'inici d'un propòsit de llarga durada i del treball continuat de diverses generacions. Tenim prensent que ens trobarem obstacles de tot tipus, essencialment econòmics, però aquest punt també l'hem tingut en compte i pretenem obtenir els recursos per tirar endavant aquest projecte per mitjà d'un mètode de finançament, creiem que molt innovador i que, ultra no implicar un deute de per vida , fa que el mateix projecte no esdevingui quelcom irrealitzable.
ESTRUCTURA I PARTS

- Seu Física del Institut.

- Seu Virtual del Institut.

- Biblioteca. (5 donacions privades)

- Hemeroteca.

- Arxiu.

- Recursos Electrònics i Base de Dades.

- Sala d'estudi i sala de docència.

- Editorial i Publicacions. Disseny i Promoció.

- Agència de Viatges.

- Departament de Mostres i Exposicions.

- Departament de Traducció i Divulgació de la Literatura Hebrea.

- Departament de Cursos, Seminaris i Congressos.

- Departament de Beques, Premis i Ajudes a la Recerca.

- Departament per a la cura de la rigorositat científica i per la direcció i seguiment dels projectes de recerca.

- Departament de Projectes de Recerca

- Xarxa de Calls.

- Xarxa de Centre d'Estudis.

- Xarxa de Comunitats, Institucions i Associacions.

- Llibreria

Imatge de complement