Saltar a continguts

Institut Privat d'Estudis Món Juïc

Navegació

Menú principal

Persones i entitats

Membre

0 resultats trobats
 
Imatge de complement
RELACIÓ DE PERSONES I ENTITATS QUE VAN DONAR SUPORT A LA CREACIÓ DE L'INSTITUT MÓN JUÏC


RELACIÓ NOMINAL DE PERSONES

 •  Alfred Bosch. Professor d'Història d'Àfrica. Universitat Pompeu Fabra.
 • Antòni Iglésias. Professor de Paleografia i Diplomàtica. Departament de Ciències de l'Antiguitat i Edat Mitjana. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Amor Ayala. Investigadora del Departament de Semítiques de la Universitat de Barcelona i de l'Institute Für Romanische Language. Freie Universtät Berlin.
 • Amos Dodi. Professor. Departament de Llengua Hebrea i Semítiques. Universitat de Bar-Ilan. Israel.
 • Ana M. Bejarano. Professora. Departament de Filologia Semítica. Universitat de Barcelona.
 • Andreu Lascorz. Investigador. Departament de Filologia Semítica, secció d'hebreu i arameu. Universitat de Barcelona.
 • Ariel Toaff. Professor d'Història Jueva. Universitat Bar-Ilan (Israel).
 • Coloma Lleal Galceran. Professora titular. Departament de Filologia Hispànica. Universitat de Barcelona
 • Danièlle Iancu-Agou. Professora de la Universitat de Montpellier. Projecte Gàlia Judaica.
 • Enric Cortés i Minguella. Professor ordinari i Cap de Departament de Bíblia. Facultat de Teologia de Catalunya.
 • Esperança Valls. Investigadora. Departament de Filologia Semítica, secció d'hebreu i arameu. Universitat de Barcelona.
 • Florence Touati-Wachsstock. Investigadora Universitat Hebrea de Jerusalem.
 • Francesco Bianchi. Professor. Universitat de Roma.
 • Frank Savelsberg. Investigador Institute Für Romanische Language. Freie Universtät Berlin.
 • Guido Menshing. Professor Institute Für Romanische Language. Freie Universtät Berlin.
 • Joan Armangué i Herrero. Professor de Llengua Catalana, Literatura Catalana i Traducció i Interpretació. Universitat de Càller (Sardenya).
 • Joan Ferrer i Costa. Professor titular d'Estudis Hebreus i Arameus. Universitat de Girona.
 • Jordi Font. Doctor en Filologia Semítica. Universitat de Barcelona.
 • Josep Chabás. Doctor en Ciències Físiques. Professor titular de Traducció Especialitzada. Universitat Pompeu Fabra.
 • Josep M. Llobet i Portella. Coordinador de l'àrea d?Història i Filologia. Centre associat de la Universitat Nacional d'Educació a Distància de Cervera.
 • Josep R. Magdalena Nom de Déu. Professor titular. Departament de Filologia Semítica. Universitat de Barcelona.
 • Josep Ribera-Florit. Professor catedràtic. Departament de Filologia Semítica. Universitat de Barcelona.
 • Josep Vicent Niclós i Albarracín. Professor a la Càtedra de les Tres Religions. Universitat de València.
 • Judit Targarona i Borràs. Professora titular. Departament de Filologia Hebrea. Universitat Complutense de Madrid.
 • M. Josep Estanyol. Professora agregada. Departament de Filologia Semítica. Universitat de Barcelona.
 • Mariona Vernet Pons. Investigadora UB. Departament de Semítiques, secció d?hebreu i arameu. Universitat de Barcelona.
 • Martine Bertheloth. Professora i investigadora titular. Institut Franco-Català d'Etudes Transfrontaliers. Universitat de Perpinyà.
 • Mercè Viladrich. Professora titular. Departament de Filologia Semítica. Universitat de Barcelona.
 • Meritxell Blasco. Professora associada. Departament de Filologia Semítica. Universitat de Barcelona.
 • Montserrat Casas i Nadal. Professora titular. Departament de Filologia Romànica. Universitat de Barcelona.
 • Montserrat Porta. Investigadora. Departament de Filologia Semítica. Universitat de Barcelona.
 • Luca Scala. Director de l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer
 • Pere Casanellas i Bassols. Codirector del Corpus Biblicum Catalanicum (Associació Bíblica de Catalunya) i tresorer de la Societat Catalana d'Estudis Hebraics. Investigador del Departament de Semítiques, secció d'hebreu i arameu. Universitat de Barcelona.
 • Prim Bertran i Roigé. Professor titular. Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica .Universitat de Barcelona.
 • Sara Heras. Investigadora UB. Departament de Semítiques, secció d'hebreu i arameu. Universitat de Barcelona.
 • Simon Schwarfuchs. Professor catedràtic d'Història. Universitat de Bar-Ilan. Israel.
 • Tessa Calders. Professora titular. Departament de Filologia Semítica. Universitat de Barcelona.

INSTITUCIONS I PERSONALITATS:

 • Albert Llona. Director del Centre Associat de Cervera de la UNED.
 • Andreu Claret. Director de l'Institut Europeu de la Mediterrània.
 • Joan J. Busqueta Riu. Director de l'Institut d'Estudis Il·lerdencs.
 • Eduard Feliu. President de la Societat Catalana d'Estudis Hebraics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans.
 • Ernest Benach. President del Parlament de Catalunya.
 • Gérard Nahon. Departament de Ciències Religioses. Universitat de la Sorbonne (París).
 • Joan Armangué i Herrero. President de l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer.
 • Joan Becat. Director de l'Institut Franco-Catalan Transfrontalier. Universitat de Perpignan.
 • Joan B. Culla. Professor del Departament d'Història de la UAB.
 • Jordi Porta. President d'Òmnium Cultural.
 • Jordi Pujol. Expresident de la Generalitat de Catalunya.
 • Salvador Giner. President de l'Institut d'Estudis Catalans
 • T. Jorge Budman. President de la Comunitat Israelita de Barcelona
 • Xavier Hernàndez i Cardona. Director General de Recerca. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya.
 • Josep Lluís Alay. Director de l'Observatori del Tibet i de l'Àsia Central. Universitat de Barcelona.
MEMBRES FUNDADORS

Tessa Calders i Artís

Mont Porta i Millàs

Esperança Valls i Pujol